Sayın Katılımcılarımız

 

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarih ve 30 numaralı toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır. Böylelikle Özet ve Tam metinlerinizi gönderirken ORCID NO yazılması zorunludur.

Kongremiz doçentlik, atama ve yükselme kriterlerine uygundur.

 

Saygılarımızla

Ege Kongresi Düzenleme Kurulu

http___haber.tuvimer.com_wp-content_uplo

(free for participants from foreign countries)

EGE3 POSTER_001.png

3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
16 - 17 EKİM 2021
İZMİR

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
16 - 17 EKİM 2021
İZMİR

EGE3 POSTER_002.png

© 2020 by UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ DERNEĞİ

Kongre Kitapları ayrı ayrı ISBN numarası ile

20 Ekim 2021

tarihinde yayınlanacaktır.