Sayın Katılımcılarımız

 

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarih ve 30 numaralı toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır. Böylelikle Özet ve Tam metinlerinizi gönderirken ORCID NO yazılması zorunludur.

Kongremiz doçentlik, atama ve yükselme kriterlerine uygundur.

 

Saygılarımızla

Ege Kongresi Düzenleme Kurulu

(free for participants from foreign countries)

EGE
4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

12 - 13 ŞUBAT 2022
MUĞLA

EGE
4. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

12 - 13 ŞUBAT 2022
MUĞLA

EGE4 POSTER_001.png
EGE5 POSTER_002.png

EGE
5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

24 - 25 ARALIK 2022
İZMİR

EGE
5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ

24 - 25 ARALIK 2022
İZMİR

EGE5 POSTER_001.png